เหล็กเสริมคอนกรีต ฐานราก  เสา คาน ฟุตติ้งสำเร็จรูป (Footing/Post/Pole)

ฐานราก เสา คาน สำเร็จรูป

 

ผลิตภัณฑ์เหล็กเสริมคอนกรีต ฐานราก เสา คาน ฟุตติ้งสำเร็จรูป Steelekk  ต้องการที่จะอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง นอกจากที่จะไม่ต้อง ตัด ดัด ด้วยตัวเองแล้ว เรายังมีบริการประกอบ หรือจัดเป็นเซ็ทตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการใช้ ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และไม่มีเหล็กเหลือจากการสั่งมาที่เกินปริมาณอีกด้วย

โครงสร้างเสา คาน สำเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์เหล็กเสริมคอนกรีต ฐานราก เสา คาน ฟุตติ้งสำเร็จรูปจะประกอบด้วย เหล็กยืน และเหล็กปลอก ซึ่งหากคุณสั่งซื้อกับ Steelekk คุณสามารถกำหนดขนาดและเกรด ของเหล็กยืนได้หลากหลายตามความต้องการ เหล็กทุกชิ้นที่นำมาใช้เป็นเหล็กที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน ทุกเส้นมีขนาดที่เท่ากัน และตัดด้วยเครื่องตัดที่มีมาตรฐานมันใจได้เลยว่างานคุณภาพแน่นอน

Screenshot_3

นอกจากนี้เรายังมีบริการที่จะช่วยให้ผู้รับเหมา เกิดความสะดวกสบาย นอกจากการตัดเหล็กตามไซส์ขนาดที่ลูกค้าต้องการแล้วยังมีบริการอื่นๆดังนี้

  • จัดแพ็คเหล็กปลอกตามจำนวนเสาหรือคาน
  • จัดแพ็คเหล็กเสริมคอนกรีต เสา+คานพร้อมประกอบ
  • เหล็กปลอกเสาพร้อมประกอบข้ออ้อยตามจำนวนเสา
  • บริการส่งตามความคืบหน้า(On-Demand Inventory)

เหล็ก เสา คาน สำเร็จรูป

 

(ท่านจะได้รับใบเสนอราคาภายใน 24ชั่วโมง)