เหล็กเดือยและเหล็กยึด (Dowel Bar/Tie Bar)

dowel2

เหล็กเดือยและเหล็กยึด (Dowel and Tie Bar) คือเหล็กเส้นกลม หรือเหล็กข้ออ้อย ที่ตัดเป็นท่อน ใช้เป็นเหล็กเสริมคอนกรีต ในบริเวณระหว่างรอยต่อ ของงานประเภท พื้น และถนนต่างๆ เพื่อจุดประสงค์ในการใช้งานต่างกัน ดังนี้

เหล็กเดือย (Dowel) คือเหล็กเส้นกลม (Round Bar) ที่ตัดเป็นท่อน ใช้เสริมคอนกรีต ตาม ”แนวกว้าง” ของพื้นคอนกรีต

ใช้เสริมในรอยต่อที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อความจำเป็นทางการก่อสร้าง ได้แก่

รอยต่อเพื่อการบังคับรอยแตก – ในกระบวนการแข็งตัวของคอนกรีต จะเกิดปฏิกิริยาเคมีภายในเนื้อคอนกรีต ทำให้คอนกรีตเกิดการหดตัวเนื่องจากการสูญเสียน้ำ หากไม่มีการบังคับรอยแตก จะเกิดเป็นรอยร้าวสุ่มกระจายไปทั่วบริเวณทำให้เกิดความเสียหายในด้านความแข็งแรงของโครงสร้างพื้น จึงมีการจงใจสร้างรอยแนวคอนกรีตที่อ่อนแอกว่าส่วนอื่น เพื่อให้รอยร้าวเกิดขึ้นในตำแหน่งที่กำหนด โดยใช้เลื่อยตัดคอนกรีต หรือหรือใช้แผ่นโฟมหรือพลาสติก ใส่เข้าไปในแบบก่อนเทคอนกรีต โดยทั่วไป ระยะห่างระหว่างรอยต่อประเภทนี้ จะอยู่ที่ไม่เกิน 12 เมตร

รอยต่อก่อสร้าง – คือการเทคอนกรีตไม่เสร็จใน 1 วัน และต้องเทคอนกรีตต่อในวันถัดไป รอยต่อก่อสร้างนี้มักถูกออกแบบมาให้เป็นรอยเดียวกับรอยต่อเพื่อการบังคับรอยแตก

การเสริมเหล็กเดือยในคอนกรีต ช่วยในการกระจายแรงจากพื้นคอนกรีตแต่ละแผ่นให้สามารถทำงานร่วมกันเป็นผืนใหญ่ได้ ช่วยให้รับน้ำหนักได้ดีขึ้น และไม่ให้คอนกรีตแผ่นใดแผ่นหนึ่งรับน้ำหนักมากเกินไป จนทำให้เกิดการเสียหายบริเวณขอบรอยต่อ หรือการสะดุดจากแผ่นคอนกรีตที่ทรุดตัวไม่เท่ากัน

แต่การใส่เหล็กเดือยในรอยต่อจะต้องไม่ขัดขวางการหดและขยายตัวของพื้น กล่าวคือ ต้องยอมให้เกิดการเคลื่อนตัวระหว่างแผ่นคอนกรีต ขณะหด หรือขยายตัว โดยการเคลือบผิวเหล็กเดือยให้ลื่นครึ่งหนึ่งของความยาวเหล็กเดือย

เส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสมของเหล็กเดือยคือ 25 มิลลิเมตร (RB25) เหมาะกับพื้นคอนกรีตที่ไม่ความหนาตั้งแต่ 20-25 เซนติเมตร เหล็กเดือยแต่ละเส้นจะถูกวางเรียง ในแนวขนานกับแนวถนน และอยู่ในแนวระดับ โดยระยะระหว่างเหล็กเดือยแต่ละเส้นจะอยู่ที่ประมาณ 30 เซนติเมตร

เหล็กส้นกลม ข้ออ้อยตัด

เหล็กยึด (Tie Bar) คือเหล็กเส้น ชนิดข้ออ้อย(Deformed Bar) ซึ่งมีแรงยึดเกาะมากกว่าเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ(Round Bar) ตัดเป็นท่อน เพื่อเสริมคอนกรีตในแนวรอยต่อพื้นถนน “แนวยาว”

ในการเทคอนกรีตพื้นถนน โดยทั่วไปจะเทคอนกรีตทีละช่องจราจร(Lean) เพื่อความสะดวกในการสรรจรขณะทำการก่อสร้าง

การเสริมเหล็กยืดตามแนวยาวของพื้นถนน จะช่วยเชื่อมให้พื้นถนน เกิดการถ่ายแรงที่สมบูรณ์ ยึดติดกันเป็นผืนเดียว ไม่แยกตัวจากกันด้วยสาเหตุ จากการหดตัวของคอนกรีตระหว่างที่คอนกรีตแข็งตัว, การขยายตัวจากอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมที่สูง, การรับแรงที่ไม่เท่ากันในแต่ละด้านของถนน

ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง ควรใช้เหล็กยึด ที่ทำจากเหล็กข้ออ้อย เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มิลเมตร (DB16) ระดับคุณภาพเหล็กข้ออ้อย (เกรดเหล็กข้ออ้อย)   SD40  และวางเรียงตามแนวยาวของพื้นถนนให้มีระยะห่างต่อเส้น 60 ซ.ม ที่ระดับกึ่งกลางความหนาของพื้นคอนกรีต

เหล็กเดือย เหล็กยึด

เหล็กเดือยและเหล็กยึด (Dowel and Tie Bar) ของ Steelekk ใช้เหล็กคุณภาพ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.

โดยเหล็กเดือย Steelekk  (Steelekk Dowel) ผลิตจากเหล็กเส้นกลม ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 24-2543 และเหล็กยึด Steelekk (Steelekk Tie Bar) ผลิตจากเหล็กข้ออ้อย คุณภาพตามมาตรฐานมอก. 24-2548 จึงมั่นใจได้เลยว่า สินค้าเหล็กเดือยและเหล็กยึด Steelekk เป็นเหล็กเต็ม ได้คุณภาพ มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่คงที่ เท่ากันทั้งเส้น และ เท่ากันในทุกๆเส้น

อีกทั้งกระบวนการตัดเหล็กเดือยและเหล็กยึด Steelekk ยังใส่ใจในคุณภาพระดับสูง การตัดให้ได้ความยาวที่แม่นยำและสม่ำเสมอด้วยเทคโนโลยี CNC ที่ทันสมัย ทำให้เหล็กเดือยและเหล็กยึด Steelekk มีขนาดความยาวที่ถูกต้องแม่นยำทุกๆท่อน

นึกถึงเหล็กเดือยและเหล็กยึดคุณภาพ นึกถึง STEELEKK