เหล็กเดือย เหล็กยึด เหล็กเสริมคอนกรีตแข็งแรง ที่ช่างมืออาชีพเลือกใช้

เหล็กเดือยและเหล็กยึด (Dowel and Tie bar) ผลิตจากเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย นำมาตัดเป็นถ่อน นิยมใช้ในงานเหล็กเสริมคอนกรีตในระหว่างรอยต่อของงานประเภท ถนนและพื้นต่างๆ Steelekk โรงงานผลิตเหล็กเดือยและเหล็กยึด ตัดสำเร็จรูป พร้อมบริการจัดส่งถึงหน้างาน

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 065-940-3065 หรือ Add line @steelekk
สติลเหล็กมีบริการจัดส่งฟรี งานเสร็จไว ส่งตรงถึงหน้างาน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • การทำงานของเหล็กเสริมคอนกรีต
 • เหล็กเดือยคืออะไร
 • ขนาดและคุณสมบัติของเหล็กเดือย
 • เหล็กยึดคืออะไร
 • ขนาดและคุณสมบัติของเหล็กยึด
 • การผลิตเหล็กเดือย เหล็กยึด Steelekk
 • 7 ขั้นตอนการวางเหล็กเสริมให้ได้มาตรฐานแบบมืออาชีพ

การทำงานของเหล็กเสริมคอนกรีต

เหล็กเสริมคอนกรีต ใช้สำหรับเสริมคอนกรีต ทำหน้าที่ในการรับแรงดึง ขณะที่คอนกรีตทำหน้าที่ในการรับแรงอัด เหล็กเสริมที่นิยมนำมาใช้กับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้แก่ เหล็กเส้นกลม (Round Bar) หรือ เหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed Bars) ช่วยให้ปูนเกาะติดได้ดีในการใช้งาน

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 065-940-3065 หรือ Add line @steelekk
สติลเหล็กมีบริการจัดส่งฟรี งานเสร็จไว ส่งตรงถึงหน้างาน

ชนิดของเหล็กเสริมคอนกรีต

เหล็กเส้นกลม (Round Bar) คือเหล็กที่มีลักษณะผิวเรียบ ไม่เป็นคลื่น ไม่มีรอยแตก หน้าตัดกลม ไม่เบี้ยวเหมาะกับงานก่อสร้างที่รับแรงไม่มาก ใช้ทำปลอกเสา ปลอกคาน เป็นส่วนประกอบหลักๆ ในการทำโครงสร้าง

เหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed Bars) คือเหล็กเส้นกลมที่มีบั้ง (transverse rib) และอาจมีครีบ (longitudinal rib) หรือที่เรียกว่าช่องว่างที่ผิว มีเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่มีพื้นที่เท่ากับพื้นที่ภาคตัดขวางระบุของเหล็กเส้นข้ออ้อย ทำหน้าที่ช่วยเสริมกำลังยึดระหว่างเหล็กเส้นกับเนื้อคอนกรีตให้แข็งแรงขึ้น

เหล็กทั้ง 2 ชนิดนี้ นำมาผลิตเป็นเหล็กเดือยและเหล็กยึด เพื่อให้งานโครงสร้างประเภท พื้น ถนน ให้แข็งแรง

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 065-940-3065 หรือ Add line @steelekk
สติลเหล็กมีบริการจัดส่งฟรี งานเสร็จไว ส่งตรงถึงหน้างาน

เหล็กเดือย คืออะไร ?

เหล็กเดือย (Dowel) คือ เหล็กเส้นกลม(Round Bar) ที่นำมาตัดเป็นท่อนเพื่อใช้ในการเสริมคอนกรีตตาม “แนวกว้าง” ของพื้นคอนกรีต ใช้เหล็กเดือยเสริมในรอยต่อที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อความจำเป็นทางการก่อสร้างแบ่งได้ 2 ประเภทได้แก่

รอยต่อเพื่อการบังคับรอยแตก ในกระบวนการแข็งตัวของคอนกรีต จะเกิดปฏิกิริยาเคมีภายในเนื้อคอนกรีต ทำให้คอนกรีตเกิดการหดตัวเนื่องจากการสูญเสียน้ำ หากไม่มีการบังคับรอยแตกจะเกิดเป็นรอยร้าวสุ่มกระจายไปทั่วบริเวณทำให้เกิดความเสียหายในด้านความแข็งแรงของโครงสร้างพื้น จึงมีการสร้างรอยแนวคอนกรีตที่อ่อนแอกว่าส่วนอื่นเพื่อให้เกิดรอยร้าวในตำแหน่งที่กำหนด โดยใช้เลื่อยตัดคอนกรีตหรือใช้แผ่นโฟมหรือพลาสติกใส่เข้าไปในแบบก่อนเทคอนกรีต โดยทั่วไประยะห่างระหว่างรอยต่อประเภทนี้จะอยู่ที่ไม่เกิน 12 เมตร

รอยต่อก่อสร้าง คือการเทคอนกรีตไม่เสร็จใน 1 วัน และต้องเทคอนกรีตต่อในวันถัดไป รอยต่อก่อสร้างแบบนี้มักถูกออกแบบมาให้เป็นรอยเดียวกับรอยต่อเพื่อการบังคับรอยแตก

คุณสมบัติของเหล็กเดือย

การเสริมเหล็กเดือยในคอนกรีต ช่วยในการกระจายแรงจากพื้นคอนกรีตแต่ละแผ่นให้สามารถทำงานร่วมกันเป็นผืนใหญ่ได้ ช่วยให้รับน้ำหนักได้ดีขึ้น และไม่ให้คอนกรีตแผ่นใดแผ่นหนึ่งรับน้ำหนักมากเกินไป จนทำให้เกิดการเสียหายบริเวณรอยต่อหรือการสะดุดจากแผ่นคอนกรีตที่ทรุดตัวไม่เท่ากัน

การใส่เหล็กเดือยในรอยต่อจะต้องไม่ขวางการหดและการขยายของตัวพื้น กล่าวคือ ต้องยอมให้เกิดการเคลื่อนตัวระหว่างแผ่นคอนกรีต ขณะหด หรือขยายตัว โดยการเคลือบผิวเหล็กเดือยให้ลื่นครึ่งหนึ่งของความยาวเหล็กเดือย

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 065-940-3065 หรือ Add line @steelekk
สติลเหล็กมีบริการจัดส่งฟรี งานเสร็จไว ส่งตรงถึงหน้างาน

ตาราง ขนาด มวล และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเหล็กเดือย

เหล็กเดือย Steelekk (Steelekk Dowel) ผลิตจากเหล็กเส้นกลมที่มีคุณภาพตามมาฐาน มอก. 24-2543

ชื่อขนาด ขนาด มวล

(กก./ม.)

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนร้อยละ
เส้นผ่านศูนย์กลาง D

( มม.)

พื้นที่ภาคตัดขวาง

(ตร.มม.)

ต่อเส้น เฉลี่ย
RB 6 6 28.3 0.222 +- 10.0 +- 5.0
RB 8 8 50.3 0.395 +- 6.0 +- 3.5
RB 9 9 63.6 0.499
RB 10 10 78.5 0.616
RB 12 12 113.1 0.888
RB 15 15 176.7 1.387
RB 19 19 283.5 2.226
RB 22 22 380.1 2.984
RB 25 25 490.9 3.853
RB 28 28 615.8 4.834
RB 34 34 907.9 7.127
Steelekk ผลิตเหล็กเดือยได้ตามความการใช้งานพร้อมบริการจัดส่งถึงหน้างาน

เส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสมของเหล็กเดือยคือ 25 มิลลิเมตร (RB 25) เหมาะกับพื้นคอนกรีตที่ไม่มีความหนาตั้งแต่ 20-25 เซนติเมตร เหล็กเดือยแต่ละเส้นจะถูกวางเรียงในแนวขนาดกับแนวถนนและอยู่ในแนวระดับ โดยระยะระหว่างเหล็กเดือยแต่ละเส้นจะอยู่ที่ประมาณ 30 เซนติเมตร

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 065-940-3065 หรือ Add line @steelekk
สติลเหล็กมีบริการจัดส่งฟรี งานเสร็จไว ส่งตรงถึงหน้างาน

เหล็กยึดคืออะไร

เหล็กยึด (Tie Bar) คือ เหล็กเส้นชนิดข้ออ้อย (Deformed Bar) ซึ่งมีแรงยึดเกาะมากกว่า เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (Round Bar) นำมาตัดเป็นท่อน เพื่อเสริมคอนกรีตในแนวรอยต่อพื้นถนน “แนวยาว”

คุณสมบัติของเหล็กยึด

การเสริมเหล็กยึดตามแนวยาวของพื้นถนน จะช่วยเชื่อมให้ถนนเกิดการถ่ายแรงที่สมบูรณ์ เพื่อยึดติดกันเป็นผืนเดียว ไม่แยกตัวจากกันด้วยสาเหตุจากการหดตัวของคอนกรีต ระหว่างที่คอนกรีตแข็งตัว การขยายตัวจากอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมที่สูง การรับแรงที่ไม่เท่ากันในแต่ละด้านของถนน

การผลิตเหล็กเดือย เหล็กยึด Steelekk

Steelekk มีกระบวนการผลิตเหล็กเดือยและเหล็กยึด Steelekk ใส่ใจในคุณภาพระดับสูง ด้วยการตัดให้ได้ความยาวที่แม่นยำและสม่ำเสมอด้วยเทคโนโลยี CNC ที่ทันสมัย ทำให้เหล็กเดือยและเหล็กยึด Steelekk มีขนาดความยาวที่ถูกต้องแม่นยำทุกท่อน

เหล็กเดือย Steelekk (Steelekk Dowel) ผลิตจากเหล็กเส้นกลม ที่มีมคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 24-2543 และเหล็กยึด Steelekk (Steelekk Tie Bar) ผลิตจากเหล็กเส้นข้ออ้อย คุณภาพตามมารตฐาน มอก.24-2548 จึงมั่นใจได้เลยว่าสินค้าเหล็กเดือยและเหล็กยึดของ Steelekk เป็นเหล็กเต็มที่ได้คุณภาพ มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่คงที่เท่ากันทั้งเส้น

ตาราง ขนาด มวล และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเหล็กยึด

เหล็กยึด Steelekk (Steelekk Dowel) ผลิตจากเหล็กเส้นกลม ที่มีคุณภาพมาตรฐาน มอก 24-2548

ชื่อขนาด ขนาด

มวล

(กก./ม.)

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนร้อยละ

เส้นผ่านศูนย์กลาง D

( มม.)

พื้นที่ภาคตัดขวาง

(ตร.มม.)

ต่อเส้น เฉลี่ย
DB 6 6 28.3 0.222 +- 8.0 +- 7.0
DB 8 8 50.3 0.395
DB 10 10 78.5 0.616 +- 6.0 +- 5.0
DB 12 12 113.1 0.888
DB 16 16 201.1 1.578
DB 20 20 314.2 2.466 +- 5.0 +- 4.0
DB 22 22 380.1 2.984
DB 25 25 490.9 3.853
DB 28 28 615.8 4.834
DB 32 32 804.2 6.313 +- 4.0 +- 3.5
DB 36 36 1,017.9 7.990
DB 40 40 1,256.6 9.865
Steelekk ผลิตเหล็กยึดได้ตามความการใช้งานพร้อมบริการจัดส่งถึงหน้างาน

ตามมารฐานของกรมทางหลวง ควรใช้เหล็กยึดที่ทำจากเหล็กเส้นข้ออ้อย มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 16 มิลลิเมตร (DB 16) ระดับคุณภาพเหล็กข้ออ้อย (เกรดเหล็กข้ออ้อย) SD40 และวางเรียงตามแนวยาวของพื้นถนนให้มีระยะห่างต่อเส้น 60 เซนติเมตร ที่ระดับกึ่งกลางความหนาของพื้นที่คอนกรีต

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 065-940-3065 หรือ Add line @steelekk
สติลเหล็กมีบริการจัดส่งฟรี งานเสร็จไว ส่งตรงถึงหน้างาน

7 ขั้นตอนการวางเหล็กเสริมให้ได้มาตรฐานแบบมืออาชีพ

การวางเหล็กเสริม

1.

แผงตะแกรงเหล็กเสริมกันร้าวตามแนวยาวและแนวขวาง เส้นริมสุดของแผงตะแกรงห่างจากขอบของคอนกรีตไม่เกิน 10 เซนติเมตร ปลายเหล็กตามแนวยาวและแนวขวางจะต้อง ห่างจากขอบของคอนกรีตไม่เกิน 5 เซนติเมตร การต่อเหล็กให้วางทาบเหลื่อมกัน สำหรับเหล็กเส้นกลมให้มีระยะไม่น้อยกว่า 40 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง และสำหรับเหล็กข้ออ้อย ให้มีระยะไม่น้อยกว่า 30 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง จากนั้นให้ผูกติดกันให้แน่นทุกระยะไขว้

2.

ก่อนวางตะแกรงเหล็กเสริมกันร้าว ให้เทคอนกรีตลงบนชั้นพื้นทางและปรับระดับให้มีความสูง เท่ากับตำแหน่งที่จะวางตะแกรงเหล็กเสริมตามที่แบบกำหนด จากนั้นนำตะแกรงเหล็กเสริมวางลงแล้วเทคอนกรีตทับอีกครั้ง จากนั้นปรับแต่งผิวคอนกรีตให้เสมอขอบแบบ ในการเทคอนกรีตทับตะแกรงเหล็กเสริมจะต้องเทก่อนที่คอนกรีตข้างล่างเกิดการแข็งตัว หากส่วนหนึ่งส่วนใดของคอนกรีตข้างล่างที่เทไว้ก่อนวางตะแกรงเหล็กเสริม มีระยะเวลานานเกินกว่า 30 นาทีแล้วยังไม่ได้มีการเทคอนกรีตทับ จะต้องรื้อคอนกรีตช่วงนั้นทิ้งให้หมด แล้วนำคอนกรีตที่ผสมใหม่มาเท

3.

กรณีวางตะแกรงเหล็กเสริมกันร้าวก่อนเทคอนกรีต จะต้องผูกยึดและยกเหล็กเสริมให้อยู่ใน ตำแหน่งตามที่แบบกำหนด จนแน่ใจว่าจะไม่เกิดการทรุดตัวในขณะที่เทคอนกรีต

4.

เหล็กเดือย (Dowel Bars) และเหล็กยึด (Tie Bars) จะต้องมีขนาดและวางอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตามที่แบบกำหนด และต้องยึดให้แน่นไม่ให้มีการเคลื่อนตัวได้ทั้ง 3 มิติ

5.

เหล็กเดือย (Dowel Bars) ที่รอยต่อ Contraction Joint และที่รอยต่อ Construction Joint ก่อนนำไปวางต้องทาด้วยแอสฟัลต์ชนิด MC หรือ RC ที่ระยะครึ่งหนึ่งของความยาวเหล็กของด้านที่ขยับตัวได้

6.

เหล็กเดือย (Dowel Bars) ที่รอยต่อ Expansion Joint ข้างที่ทาด้วยยางแอสฟัลต์หรือสีน้ำมันให้ทาทับด้วยจาระบีแล้วสวมปลอกครอบเหล็กเดือยให้มีช่องว่างระหว่างปลายเหล็กเดือยถึงหัวปลอกเหล็กเดือยไม่น้อยกว่าความกว้างของรอยต่อ Expansion Joint

7.

เหล็กยึด (Tie Bars) ต้องไม่มีน้ำมันและฝุ่นติดอยู่ที่ผิวเหล็ก โดยต้องมีระยะห่างและระดับถูกต้องตามที่แบบกำหนด

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 065-940-3065 หรือ Add line @steelekk
สติลเหล็กมีบริการจัดส่งฟรี งานเสร็จไว ส่งตรงถึงหน้างาน

บริการของสตีลเหล็ก

สตีลเหล็กโรงงานผลิตเหล็กเดือย เหล็กยึดสำเร็จรูป มีบริการตัดด้วยเทคโนโลยี CNC แม่นยำทุกเส้น เหล็กได้มาตรฐาน มอก. สามารถสั่งตัดได้ตามความต้องการ และมีบริการจัดส่งถึงหน้างาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 065-940-3065 หรือ Add line @steelekk สตีลเหล็กมีบริการจัดส่งฟรี งานเสร็จไว ส่งตรงถึงหน้างาน

 • เหล็กเต็มได้มาตรฐาน มอก.

 • ผลิตเหล็กเดือยและเหล็กยึดได้ตามความต้องการใช้งาน

 • มีบริการจัดส่งถึงหน้างาน

 • การันตียอดขายจากผู้ใช้งานจริงกว่า 100 ราย

ภาพรีวิวจากหน้างาน

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 065-940-3065 หรือ Add line @steelekk
สติลเหล็กมีบริการจัดส่งฟรี งานเสร็จไว ส่งตรงถึงหน้างาน