กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อขอใบเสนอราคา

หมายเหตุ : ช่องที่มีเครื่องหมาย *** จำเป็นต้องกรอกข้อมูล

  ชื่อของคุณ***

  อีเมล์ของคุณ***

  เบอร์โทรติดต่อ***

  ต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

  ชื่อบริษัท

  ที่อยู่บริษัท

  ซื้อสินค้าสำหรับงาน


  รายการสินค้าที่สั่งซื้อ  เหล็กปลอก


  Screenshot_1

  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กเสริมคอนกรีต

  Wire Rod 5.5
  RB

  10x10 ซม.
  กิโลกรัม
  15x15 ซม.
  กิโลกรัม
  20x20 ซม.
  กิโลกรัม
  25x25 ซม.
  กิโลกรัม
  10x15 ซม.
  กิโลกรัม
  10x20 ซม.
  กิโลกรัม
  10x25 ซม.
  กิโลกรัม
  10x30 ซม.
  กิโลกรัม
  10x35 ซม.
  กิโลกรัม
  15x25 ซม.
  กิโลกรัม
  15x30 ซม.
  กิโลกรัม
  15x35 ซม.
  กิโลกรัม
  15x40 ซม.
  กิโลกรัม
  15x45 ซม.
  กิโลกรัม
  15x50 ซม.
  กิโลกรัม
  15x55 ซม.
  กิโลกรัม
  ไซส์อื่นๆ
  ซม. x ซม.
  กิโลกรัม
  ไซส์อื่นๆ
  ซม. x ซม.
  กิโลกรัม  เหล็กเสริมคอนกรีตในคานสี่เหลี่ยม


  Screenshot_3

  กรอกข้อมูลที่ช่องด้านล่าง หากท่านไม่ทราบรายละเอียดของแบบเหล็กเสริมคอนกรีต

  ข้อมูลพื้นฐานในการคำนวน

  ความกว้างของคาน ซม.
  ความลึกคาน ซม.
  ความยาวคาน ซม.
  แรงอัดประลัยคอนกรีต ซม./ตร.ซม
  ความยาวหนวดกุ้ง ซม.
  *ความยาวหนวดกุ้งมาตรฐาน 100 ซม.
  สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
  ระยะหุ้มคอนกรีต ซม.
  **ระยะหุ้มมาตรฐาน 7.5 ซม.
  สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

  จำนวนคาน คาน
  เกรดเหล็กยืน

  SD30
  SD40
  SD50


  กรอกข้อมูลที่ช่องด้านล่างหากท่านทราบรายละเอียดของแบบเหล็กเสริมคอนกรีต

  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กเสริมคอนกรีต

  ขนาดเหล็กยืนDB10DB12DB16DB20DB25DB28DB32
  เกรดเหล็กยืนSD30SD40SD50
  เหล็กปลอก(เหล็กเส้นกลม)Wire Rod 5.5RB9RB12


  ขนาดเหล็กเสริมคอนกรีต

  เหล็กยืน ซม.ต่อเส้น
  เหล็กปลอก x ชิ้น
  จำนวนเหล็กเสริมคอนกรีต

  เหล็กยืน เส้น
  เหล็กปลอก ชิ้น
  ปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตทั้งหมด

  เหล็กยืน เมตร
  เหล็กปลอก กก.  เหล็กเสริมคอนกรีตในเสาสี่เหลี่ยม


  ใบสั่งซื้อเหล็กคานเสริมคอนกรีต


  กรอกข้อมูลที่ช่องด้านล่างหากท่านไม่ทราบรายละเอียดของแบบเหล็กเสริมคอนกรีต

  ข้อมูลพื้นฐานในการคำนวน

  ความแคบเสา ซม.
  ความสูงเสา ซม.
  ความยาวเสา ซม.
  ความยาวหนวดกุ้ง ซม.
  *ความยาวหนวดกุ้งมาตรฐาน 100 ซม.
  สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
  ระยะหุ้มคอนกรีต ซม.
  **ระยะหุ้มมาตรฐาน 7.5 ซม.
  สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

  จำนวนเสา ต้น
  เกรดเหล็กยืน

  SD30
  SD40
  SD50


  กรอกข้อมูลที่ช่องด้านล่างหากท่านทราบรายละเอียดของแบบเหล็กเสริมคอนกรีต

  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กเสริมคอนกรีต

  ขนาดเหล็กยืนDB10DB12DB16DB20DB25DB28DB32
  เกรดเหล็กยืนSD30SD40SD50
  เหล็กปลอก(เหล็กเส้นกลม)Wire Rod 5.5RB9RB12


  ขนาดเหล็กเสริมคอนกรีต

  เหล็กยืน ซม.ต่อเส้น
  เหล็กปลอก x ซม.
  จำนวนเหล็กเสริมคอนกรีต

  เหล็กยืน เส้น
  เหล็กปลอก ซม.
  ปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตทั้งหมด

  เหล็กยืน เมตร
  เหล็กปลอก กก.  เหล็กเสริมคอนกรีตใน ฐานรากสี่เหลี่ยม


  1456909318690


  กรอกข้อมูลที่ช่องด้านล่างหากท่านไม่ทราบรายละเอียดของแบบเหล็กเสริมคอนกรีต

  ข้อมูลพื้นฐานในการคำนวน

  ความกว้างของฐานราก ซม.
  ความยาวของฐานราก ซม.
  ความสูงของฐานราก ซม.
  แรงอัดประลัยคอนกรีต กก./ตร.ซม.
  ระยะงอเหล็กยืน ซม.
  ระยะหุ้มคอนกรีต ซม.
  **ระยะหุ้มมาตรฐาน 7.5 ซม.
  สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

  จำนวนฐานราก หลุม
  เกรดเหล็กยืน

  SD30
  SD40
  SD50


  กรอกข้อมูลที่ช่องด้านล่างหากท่านทราบรายละเอียดของแบบเหล็กเสริมคอนกรีต

  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กเสริมคอนกรีต

  ขนาดเหล็กยืนDB10DB12DB16DB20DB25DB28DB32
  เกรดเหล็กยืนSD30SD40SD50
  เหล็กปลอก(เหล็กเส้นกลม)Wire Rod 5.5RB9RB12


  ขนาดเหล็กเสริมคอนกรีต

  เหล็กยืน ซม.ต่อเส้น
  เหล็กปลอก x ซม.
  จำนวนเหล็กเสริมคอนกรีต

  เหล็กยืน เส้น
  เหล็กปลอก ซม.
  ปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตทั้งหมด

  เหล็กยืน เมตร
  เหล็กปลอก กก.


  รายละเอียดเพิ่มเติม

  การส่งมอบ

  รับเอง(ระยอง)
  จังหวัดอื่นๆ(ระบุ)
  อำเภอ
  ระยะเวลาส่งมอบ

  5 วันหลังสั่งซื้อ
  10 วันหลังสั่งซื้อ
  20 วันหลังสั่งซื้อ
  โปรดระบุ
  บริการเสริม

  จัดแพ็คเหล็กปลอกตามจำนวนเสาหรือคาน
  จัดแพ็คเหล็กเสริมคอนกรีต เสา+คานพร้อมประกอบ
  เหล็กปลอกเสาพร้อมประกอบข้ออ้อยตามจำนวนเสา
  บริการส่งตามความคืบหน้า(On-Demand Inventory)

  กดติ๊กถูกด้านล่างเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตนก่อนสั่งซื้อ

  [recaptcha size:compact]


  (ท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง)