>> สอบถามราคาด่วน !!! คลิ๊กเล๊ยย

บ่อพักคสล.

จำหน่าย บ่อพักคสล. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จัดส่งถึงหน้างานในระยอง ผติภัณท์สำเร็จรูปที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในงานก่อสร้างของท่าน ให้งานหล่อคอนกรีตจบที่เรา ลูกค้าแค่ยกวางพื้นเท่านั้น ไม่ต้องเสียเวลาผู้เหล็ก หล่อคอนกรีต และทำไม้แบบให้ยุ่งยาก ลดต้นทุนงานก่อสร้างของท่านอย่างแน่นอน สนใจ บ่อพักคสล. สอบถามได้ที่โทร 065-940-3065 หรือ Add line @steelekk สติลเหล็กมีบริการจัดส่งฟรี งานเสร็จไว ส่งตรงถึงหน้างานในจังหวัดระยอง

รายละเอียดสินค้า


บริการของสตีลเหล็ก

   

สนใจ บ่อพักคสล. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 065-940-3065 หรือ Add line @steelekk

สติลเหล็กมีบริการจัดส่งฟรี งานเสร็จไว ส่งตรงถึงหน้างานในจังหวัดระยอง

·         มีบริการส่งฟรีถึงหน้างาน

·         ผลิตขนาดได้ตามความต้องการใช้งาน

·         ส่งบ่อพักคสล.ถึงหน้างาน

·         ใช้งานง่าย

·          ประหยัดเวลา

·         ประหยัดแรงงาน

·          งานเสร็จเร็ว

 

 

ภาพรีวิวจากหน้างานในจังหวัดระยอง      

      

      บ่อพัก คสล   บ่อพัก คสล   บ่อพัก คสล

    บ่อพัก คสล   บ่อพัก คสล   บ่อพัก คสล

    บ่อพัก คสล   บ่อพัก คสล   บ่อพัก คสล

    บ่อพัก คสล   บ่อพัก คสล   บ่อพัก คสล

สนใจ บ่อพักคสล. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 065-940-3065 หรือ Add line @steelekk

สติลเหล็กมีบริการจัดส่งฟรี งานเสร็จไว ส่งตรงถึงหน้างานในจังหวัดระยอง

 

บ่อพักคสล. คืออะไร

 


 

บ่อพัก หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า บ่อดักขยะ คือ บ่อสำหรับดักเศษขยะและตะกอนของเสียในระบบระบายน้ำเสียจากอาคารและพื้นที่โดยรอบก่อนออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ มักทำมาจากคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หล่อขึ้นรูปทั้งชิ้นให้มีลักษณะคล้ายกล่อง ด้านในเป็นช่องโล่งขนาดใหญ่มากพอสำหรับให้คนล้วงมือเข้าไปหรือเข้าไปได้ทั้งตัว (ขึ้นอยู่กับขนาดท่อระบายน้ำ)  มักติดตั้งไว้ใต้ดินร่วมกับท่อระบายน้ำที่ฝังอยู่รอบบ้านหรือแนวริมรั้ว 

บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ผลิตภัณท์ที่สำคัญสำหรับงานก่อสร้างส่วนใหญ่มักใช้กับงานระบบวางท่อระบายน้ำตั้งแต่ภายในบ้านพักที่อยู่อาศัยไปจนถึงโรงงานขนาดใหญ่ หรือถนนหนทางที่ใช้กันอยู่ทุกวัน และมักจะมีฝาปิดเพื่อเพื่อป้องกันอันตรายสำหรับผู้อยู่อาศัยหรือคนที่สัญจรไปมาบนท้องถนน ความจริงแล้วบ่อพักใช้กับงานวางระบบที่หลากหลาย และมีการออกแบบที่อำนวยความสะดวกสำหรับการใช้งานเป็นอย่างมาก

ประเภทของบ่อพักคสล. แบ่งเป็น 4 ประเภท ตามการใช้งาน คือ

1.    บ่อพัก 1 ทาง (ช่องเปิดรูเดียว) ใช้ในบริเวณจุดเริ่มต้นของการระบายน้ำ

2.    บ่อพัก 2 ทางตรง (ช่องเปิด 2 รูตรงกัน) ใช้ในบริเวณส่วนกลางของการระบายน้ำ

3.    บ่อพัก 2 ทางฉาก (ช่องเปิด 2 รู 90 องศา) ใช้ในบริเวณส่วนมุมของการระบายน้ำ ซึ่งมักอยู่บริเวณมุมอาคาร หรือมุมพื้นที่

4.    บ่อพัก 3 ทาง (ช่องเปิด 3 รู) ใช้ในบริเวณส่วนที่ต้องการให้แนวท่อข้ามไปอีกฟากหนึ่ง

 

ข้อควรรู้ก่อนติดตั้งบ่อพักคลส.

 


 

ในการติดตั้งท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อพักคสล. จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของข้อกำหนด มาตรฐาน และข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งก่อนการติดตั้งในแง่ของการผลิต และระหว่างการติดตั้ง เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง รวมถึงประสิทธิภาพการใช้งานที่ยาวนาน และความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของผู้ใช้งานและผู้ที่สัญจรไปมา

1. วางแผนวางบ่อพักคสล.


ในงานวางระบบท่อระบายน้ำจะต้องมีการศึกษาข้อกำหนดและข้อบังคับก่อนทุกครั้ง ซึ่งระยะการวางบ่อพักเหมาะสมทั่วไปคือ 8 – 10 เมตรต่อ 1 บ่อพัก แต่ในแต่ละพื้นที่และการใช้งานอาจมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไป เช่น

  • บริเวณรอบตัวอาคาร: มีการออกพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร โดยต้องมีบ่อพักระบายน้ำอยู่ที่มุมที่เลี้ยว และมีระยะห่างระหว่างบ่อพักไม่เกิน 12 เมตร สำหรับท่อระบายน้ำแบบท่อปิดขนาดไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร หรือทุกระยะไม่เกิน 24 เมตร หรับท่อระบายน้ำแบบท่อปิดขนาดตั้งแต่ 60 เซนติเมตรขึ้นไป
  • บริเวณที่ดินเกษตรกรรมในกรุงเทพมหานคร: มีการกำหนดให้ทำบ่อพักท่อระบายน้ำประจำทุกแปลงย่อย และต้องมีการแยกท่อระบายเข้าบ่อพักออกจากกัน โดยควรมีระยะห่างระหว่างบ่อพักไม่เกิน 15 เมตร และต้องมีทุกจุดที่มีการเปลี่ยนขนาดท่อ และจุดบรรจบของท่อหรือรางระบายน้ำ
  • บริเวณบ้านพักที่อยู่อาศัย: มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินว่า ให้มีการจัดบ่อพักระบายน้ำประจำทุกที่ดินภายในบ้านเดี่ยว และให้ใช้บ่อหนึ่งต่อสองแปลงได้เฉพาะที่ดินแปลงย่อยที่เป็นบ้านแฝด บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ แต่ต้องแยกท่อระบายน้ำเข้าบ่อพักแยกออกจากกัน
  • บริเวณนิคมอุตสาหกรรม: มีกำหนดให้มีการวางบ่อพักน้ำเสียโดยมีระยะห่างต้องไม่เกิน 40 เมตร ต่อ 1 บ่อ

2. การเตรียมพื้นที่


การติดตั้งบ่อพักคสล. จำเป็นต้องทำควบคู่ไปกับการวางท่อระบายน้ำ ซึ่งในการก่อสร้างจะต้องมีการกำหนดจุดวางและตำแหน่งสำหรับการวางท่อระบายน้ำและบ่อพักคอนกรีตให้ถูกต้อง รวมถึงจะต้องมีการติดตั้งบนพื้นผิวที่เรียบเสมอ ดังนั้น การปรับสภาพพื้นที่ของดินจะต้องมีความแน่นหนาเพียงพอ ไม่เป็นดินโคลนเพื่อไม่ให้เกิดการทรุดตัวของดิน ซึ่งการขุดร่องสำหรับวางแนวบ่อพักคอนกรีตจะต้องได้ขนาด ความลึก ความกว้างตามที่กำหนดไว้ และควรได้รับการตรวจสอบโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะถมดินรอบ ๆ และการทำให้แน่นให้เรียบร้อย แม้แต่ท่อระบายน้ำคอนกรีตก็เช่นกันควรวางบนพื้นผิวที่เรียบเสมอ และควรจัดวางตามแนวที่มีการวางแผนเอาไว้

 

3. ตรวจสอบสภาพของบ่อพักคสล.


เมื่อได้รับบ่อพักคสล. แล้วต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานของบ่อพักคอนกรีตเช่นเดียวกับการตรวจสอบท่อระบายน้ำคอนกรีต ซึ่งสิ่งที่เราต้องตรวจดูอย่างคร่าว ๆ ในเบื้องต้นคือ สภาพความสมบูรณ์โดยรอบของบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป โดยอันดับแรกต้องดูว่ามีลักษณะตรงกับความต้องการหรือไม่ เป็นบ่อพักคอนกรีตที่มีรูเชื่อมต่อระบายน้ำกี่ทาง มีการบิ่น แตก หรือกร่อนที่บริเวณช่องต่อระหว่างท่อระบายน้ำหรือไม่ รวมถึงฝาบ่อพักคอนกรีตที่มาคู่กับบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ก็ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพ และความแข็งแรงของฝาบ่อพักด้วยเช่นกัน หากฝาบ่อพักคอนกรีตมีสภาพชำรุด หรือบิ่นควรแจ้งแก่ผู้รับผิดชอบเพื่อทำการเปลี่ยนฝาบ่อพักใหม่ให้มีสภาพการพร้อมใช้งาน จากนั้นอาจมีการเก็บตัวอย่างบ่อพักคอนกรีตเพื่อนำไปทดสอบกำลังอัดด้วย

 

 4. ตรวจสอบบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังติดตั้ง


หลังจากติดตั้งแนววางบ่อพักคสล. เรียบร้อยแล้ว ควรมีการตรวจสอบสภาพภายนอกของบ่อพักคอนกรีตอีกครั้งเพื่อดูว่าบ่อพักคอนกรีตมีการแตก หรือบิ่นในระหว่างการก่อสร้างหรือไม่ หรือมีการติดตั้งเอียงไม่ตรงหรือเปล่า เพื่อที่จะได้มีการปรับตำแหน่งของบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ตรงจะได้ง่ายต่อการเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำ หรือเปลี่ยนบ่อพักคอนกรีตใหม่หากพบว่ามีการชำรุด เป็นต้น และควรดูว่าบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก มีการติดตั้งสูงเกินกว่าพื้นผิวของดินหรืออยู่ต่ำกว่าหรือไม่ เพราะถ้าอยู่ต่ำกว่าพื้นดินอาจทำให้ดินหรือทรายไหลลงไปบ่อพักแล้วนำไปสู่การอุดตันภายในท่อระบายน้ำเอาได้ รวมถึงต้องตรวจดูความสะอาดภายในบ่อพัก โดยผู้ควบคุมว่าต้องนำเอาเศษปูน เศษไม้ เศษดินที่ตกลงอยู่บริเวณก้นบ่อพักคอนกรีตออกให้เรียบร้อยด้วย

 

5.การกลบดินถมทับบ่อพักคสล.


การกลบดินบ่อพักคสล. จะต้องใช้ดิน หิน หรือทราย ที่ไม่มีหินก้อนใหญ่ หรือเศษไม้มาเจือปน หรือแม้แต่สิ่งปฏิกูลอย่างเศษพลาสติก ถุงกระดาษ และสารอินทรีย์อื่น ๆ และควรมีการจัดแนววางให้อยู่ในระนาบที่เสมอกันในแนวเส้นตรง ซึ่งการกลบควรทำทีละชั้น ๆ จากนั้นจึงกระทุ้งอัดดินให้แน่น โดยใช้น้ำน้ำช่วยเพื่อให้ดินมีการอัดตัวกันแน่นมากขึ้น

หลังจากนั้น ควรตรวจสอบดูภายในของบ่อพักคอนกรีตด้วยเช่นกัน โดยสำรวจดูว่าขอบบริเวณรอยต่อของท่อระบายน้ำมีรูหรือรอยอยู่หรือไม่ เพราะถ้ามีรูที่ปิดไม่สนิทอาจทำให้เกิดการรั่วซึมจนทำให้ดินหรือทรายไหลปนเข้ามาได้ ซึ่งการเชื่อมตัวระหว่างบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองข้ามได้เช่นกัน

 

 

6. ตรวจสอบท่อระบายน้ำที่เชื่อมต่อกับบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก


บ่อพักคสล.  มีหน้าที่หลักคือเป็นบ่อพักสำหรับดักจับตะกอน และเป็นช่องให้คนลงไปทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ดังนั้น การตรวจสอบท่อระบายน้ำจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กับไปด้วย ซึ่งผู้ควบคุมงานหรือวิศวกรก่อนต้องสำรวจดูว่าระดับของท่อระบายน้ำเป็นเช่นไร มีความลาดเอียงได้มาตรฐานหรือไม่ โดยต้องเช็กกว่าระดับปากขอบของท่อระบายน้ำที่น้ำไหลเข้า และน้ำไหลออกต้องไม่เท่ากัน และควรมีความลาดเอียงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในทุกระยะตามที่กฎกระทรวงกำหนด เช่น ความลาดเอียงอยู่ที่ 1:200 หมายความว่า ในทุก ๆ ระยะ 200 เมตร จะต้องมีความลาดเอียงท่อลดต่ำลง 1 เซนติเมตร เพื่อให้น้ำพาเศษตะกอนไหลลงบ่อพักได้เป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการลดการอุดตันของเศษปฏิกูลต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในท่อระบายน้ำได้ นอกจากนี้ ต้องสำรวจดูที่ก้นบ่อของบ่อพักระบายน้ำคอนกรีตว่ามีเศษดินตกค้างอยู่มากน้อยเพียงใด หากมีอยู่ในปริมาณมากต้องทำการนำเอาดินออก เพื่อที่เวลามีการใช้งานจะได้สามารถรองรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

สนใจ บ่อพักคสล. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 065-940-3065 หรือ Add line @steelekk

สติลเหล็กมีบริการจัดส่งฟรี งานเสร็จไว ส่งตรงถึงหน้างานในจังหวัดระยอง

ข้อมูลเฉพาะสินค้า


ประเภทสินค้า
ขนาด (กว้าง x ยาว)
1.3เมตร x 1.5เมตร
สูง / ลึก
1.3เมตร
แบรนด์
steelekk

ขนาดสำหรับการจัดส่ง


ขนาดสินค้า
(ก)1.3เมตร x (ย)1.5เมตร x (ส)1.3เมตร
น้ำหนัก
100กก.

การจัดส่งสินค้า


สินค้าจัดส่งออกจากสาขา/คลังสินค้า

  • สินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อจะถูกแพคและจัดส่งออกจากสาขาในทุกวันตามเวลาทำการ ภายใน 17.00 น.
  • กรณีสินค้าชิ้นใหญ่ เจ้าหน้าที่จะโทรติดต่อเพื่อนัดวันจัดส่งกับลูกค้าภายในวันที่ทำการสั่งซื้อ (หากสั่งซื้อหลัง 17.00 น. จะโทรนัดวันจัดส่งภายในวันถัดไป)
ระยะเวลาในการจัดส่ง
  • กรณีชำระเงินก่อน 14.00 น. สินค้าจะถูกแพคจัดส่งออกจากสาขา/คลังภายในวันที่สั่งซื้อ
  • กรณีชำระเงินหลัง 14.00 น. สินค้าจะถูกแพคจัดส่งออกจากสาขา/คลังภายในวันถัดไป
  • เขตกรุงเทพฯสินค้าจะถึงลูกค้าภายใน 1-2 วันทำการ นับจากวันส่งออก
  • ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงลูกค้าภายใน 3-5 วันทำการ นับจากวันส่งออก

*สำหรับพื้นที่ห่างไกล พื้นที่เกาะและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยอาจใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ

**สินค้าชิ้นใหญ่เป็นไปตามวันที่เจ้าหน้าที่โทรนัดหมาย

ค่าบริการในการจัดส่ง “จัดส่งฟรี ในระยะทางที่บริษัทกำหนด”


เมื่อไม่เข้าเกณฑ์จัดส่งฟรี ค่าบริการในการจัดส่ง เป็นดังนี้

1. อัตราค่าขนส่งคิดตามระยะทางโดยเริ่มต้นจากสาขาที่ซื้อสินค้าถึงที่อยู่จัดส่ง 1 สถานที่จัดส่งเท่านั้น

1.1. สินค้าชิ้นเล็ก (น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.) ค่าขนส่งประเมินตามน้ำหนักและขนาดของสินค้า

1.2. สินค้าชิ้นใหญ่ (น้ำหนักเกิน 20 กก.) ค่าขนส่งประเมินตามระยะทางจัดส่ง

1.3. สินค้ากลุ่มโครงสร้าง 15 กม. 200 บาท ตั้งแต่ กม.ที่ 16 เป็นต้นไป กม.ละ 20 บาท

1.4. ถ้าไม่มีสาขา Steelekk อยู่ในจังหวัดคิดค่าบริการแบบเหมา รถ 4 ล้อ 2,000 บาท/เที่ยว, รถ 6 ล้อ 5,500 บาท/เที่ยว โดยระยะทางไม่เกิน 300 กม.จากสาขา/คลัง หากเกินจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มคิดตามระยะทาง

*สำหรับค่าใช้จ่ายของท่าเรือและค่าเรือในกรณีข้ามเกาะ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

**สำหรับจังหวัดพื้นที่ราบสูงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามระยะทาง

2. สินค้าจะจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ให้กับพนักงานและยืนยันที่อยู่กับพนักงานแล้วเท่านั้น หากที่อยู่จัดส่งไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ ทางบริษัทฯขอเรียกเก็บค่าขนส่งตามที่อยู่จัดส่งใหม่โดยคิดจากระยะทางจริงตามข้อที่ 1

3. หากไม่มีผู้รับสินค้าในที่จัดส่งสินค้า ทางบริษัทฯจำเป็นต้องขนสินค้ากลับซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งขากลับและนำกลับมาส่งใหม่อีกครั้ง บริษัทฯจะคิดค่าบริการขนส่ง (รอบสอง) ตามกลุ่มสินค้าและระยะทางตามข้อ 1

4. กรุณาตรวจสอบสินค้าเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าทันที บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสินค้าหลังจากลูกค้าลงชื่อตรวจรับสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจัดส่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เงื่อนไขการยกสินค้า

1. สินค้ากลุ่มโครงการ

กรณีส่งสินค้าด้วยรถ 6 ล้อเครน ยกสินค้าลงด้วยเครนระยะเหวี่ยงเครนไม่เกิน 5 เมตร

กรณีจัดส่งสินค้าด้วยรถ 4 ล้อ ยกสินค้าเฉพาะพื้นราบ ระยะทางจากท้ายรถไม่เกิน 10 เมตร

ขอราคาด่วน

จำหน่าย บ่อพักคสล. บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จัดส่งถึงหน้างานในระยอง
jpg, png, jpeg, pdf, xls, xlsx, doc, docx เท่านั้น

สินค้าใกล้เคียง

STEELEKK

ผลลัพธ์

ผลิตเอง

ผลลัพธ์

สั่งเลย